"Het gaf me een ontzettende kick om er weer te staan"
Marnix Engels over het delen van zijn ondernemers-ervaring met DGA's
"Als je het overzicht weer terugkrijgt kom je altijd goed uit"
Eric van Nooten over helderheid van financiële rapportage
"En dan wordt het opeens duidelijk hoe belangrijk een online personal brand is"
Floris ten Kate over de slag die 50+ers maken om nieuwe onlinekansen te pakken
previous arrow
next arrow
Slider

De nieuwe arbeidsmarkt – ben jij leergierig en dynamisch genoeg om succesvol te blijven?

gigeconomie los vaste werkverbanden

De arbeidsmarkt blijft veranderen in sneltreinvaart. Meer flexibiliteit wordt steeds meer een vereiste. Met oud denken red je het niet langer. Oud denken wordt dan ”oud werken”. Met kenmerken als minder variatie, minder uitdaging, meer afhankelijkheid en minder inkomen. Aanpassing aan het nieuwe werk-landschap en vernieuwing zijn voorwaarden voor ”succes”, zowel voor werkgever als werknemer. Ben jij leergierig en dynamisch genoeg om succesvol te blijven in je werk?

De pers staat bol met artikelen over de nieuwe WAB (Wet Arbeidsmarkt in Balans) Deze is met ingang van 1 januari 2020 van kracht geworden. Maar er staan nog veel meer veranderingen voor de deur van ondernemend Nederland. Ik denk daarbij aan de zogenaamde ‘GIG economie’.

De GIG economie

Binnen de GIGeconomie worden taken binnen bedrijven straks meer en meer ingevuld door flexibele krachten. Zij zijn op afroep beschikbaar. In de GIG economie werken werknemers niet meer op basis van een vast dienstverband. Zij worden voor een bepaalde taak of project ingehuurd. Binnen de GIG economie bestaat een bedrijf dan naast een harde kern van vaste krachten, uit een schil van professionals die meerdere taken naast elkaar uitvoeren. In een dergelijk model worden arbeidscontracten binnen de organisatie uitsluitend voor de vaste kerntaken aangegaan.

Een werknemer…. Meerdere werkgevers

Als voorbeeld kun je denken aan een muzikant die zijn inkomen genereert met diverse optredens. De zogenaamde gig’s (oorspronkelijk een door jazz-musici gebruikte verbastering van engagement – een ‘optreden’ ). Een term die veel valt in combinatie de bekende online platformen zoals Uber en Airbnb. Met de opkomst van deze partijen wordt inkomen in de nabije toekomst veel flexibeler verdiend. Dat kan door een combinatie van verschillende functies of taken bij wisselende werkgevers.

Wisselende functies, wisselende werkomgevingen

Vanuit het perspectief van de werknemer ziet een dag er dan bijvoorbeeld zo uit; in de ochtend wordt inkomen gegenereerd als tandartsassistent en in de middag als Uber chauffeur. Taken en opdrachten kunnen over de gehele week wisselen. Zo kan de werknemer van de toekomst op de maandag-, woensdag- en vrijdagochtend werken als front-office medewerker bij een hotel; dinsdag de hele dag bij een callcenter en donderdagochtend als Uber chauffeur, om vervolgens de middag vrij te houden.

Nieuwe tijden, nieuwe werkvormen

Deze manier van inkomen-genereren vereist een andere, meer flexibele manier van denken. Zowel voor werkgever als voor werknemer. Veranderingen op de arbeidsmarkt en ”hoe we met elkaar omgaan” veranderen continu en steeds sneller. De kloof tussen jong en oud wordt steeds groter. Continue blijven leren is voorwaarde om aan de slag te kunnen blijven.

Het is nog geen decennium geleden dat we ons gingen realiseren dat life-time employment tot het verleden behoorde. Volgens het FD zijn jongeren daar al verder in dan oudere generaties. ‘’Maar liefst 37% van de jongeren van 16 tot 25 jaar denkt na over freelancen of zzp’er worden. In de leeftijdscategorie 25 tot 34 is dat 36%. Mannen zijn eerder geneigd om de overstap te maken dan vrouwen.’’ Een opmaat naar de GIG economie?

Platform economie

We kennen allen inmiddels de platform economie. Een economisch systeem dat werkt via een online platform. Kortweg een online platform dat opdrachtgever en zelfstandig werkende met elkaar in verbinding brengt. Zonder dat de professional ook fysiek bij de opdrachtgever aanwezig is.

Nog veel door te ontwikkelen

De platformeconomie kan je zien als een onderdeel van de digitale economie. Een ‘werkgever’ zoals bijvoorbeeld Airbnb of Uber, biedt professionals een digitaal platform aan waarmee deze inkomen kunnen genereren. Hij faciliteert. In ruil daarvoor draagt de professional een percentage af. Het ondernemersrisico’s ligt vreemd genoeg vaak bij de professional/gebruiker van het platform en niet bij het platform. Zo moet een Uber chauffeur zelf een auto aanschaffen. En ligt bij hem het risico van een inkomensstroom die toereikend is om deze kosten terug te verdienen. Uber draagt weliswaar de ontwikkelkosten van de software die beschikbaar wordt gesteld, maar loopt verder geen feitelijk ondernemersrisico. Evenmin is Airbnb eigenaar van de woonruimtes die worden verhuurd. Zij draagt dus ook niet de kosten voor onderhoud, verzekering en schoonmaak. Dat deze nieuwe vormen nog niet geheel zijn uitgekristalliseerd blijkt regelmatig uit artikelen in de pers

De GIG economie

De GIG economie is een afgeleide daarvan. Het staat voor meervoudig korter werken op contractbasis. Werkspot en Upwork zijn daar voorbeelden van. Upwork is wereldwijd een dominante speler. Het platform zorgt hierbij voor het werk (vraag en aanbod worden door hen bij elkaar gebracht). Het faciliteert zowel de ‘match’ als de ‘gig’ en draagt zorg voor de financiële transactie.

Dynamiek met kansen en risico’s

De arbeidsmarkt blijft veranderen in sneltreinvaart. Deze ontwikkelingen bieden meer mogelijkheden voor zowel jongere als oudere werknemers. Maar de noodzaak om flexibeler te denken zal voor velen (ouderen) de nodige aanpassing vergen. Daarbij, de kans op ontslag of het wisselen van een baan is voor velen een grote stressfactor. De mens in het algemeen zoekt immers altijd naar zekerheid? Het voorzien in je eigen inkomen via verschillende opdrachtgevers op verschillende tijden zal dan ook voor menigeen een taaie opgave zijn.

Als positief effect verwacht ik dat discriminatie-gevoelige factoren  minder zullen opspelen bij het invullen van een taak of project binnen de GIG economie. Kostbare ontslagprocedures zullen meer en meer tot het verleden behoren. Voor veel professionals zal de wisseling van werkomgevingen en soort werk een bron van inspiratie zijn.

Knelpunten om op te lossen

Dat we een tijd tegemoet gaan met een veel flexibeler manier van denken door werkgevers en werknemers, mag duidelijk zijn. Ook dat dit dit weerstand gaat oproepen. Vakbonden verafschuwen deze ontwikkelingen! Maar volgens mij is het een onstuitbare ontwikkeling binnen de flexibilisering van de huidige arbeidsmarkt, waar we nu al duidelijk rekening mee moeten houden.

Groot risico bij deze los-vaste werkverbanden en inkomensstroom blijft de opbouw van eigen pensioenrechten, arbeidsongeschiktheidsverzekering e.d. Dat was bij een traditionele fulltime-employment economie goed geregeld in Nederland. Maar het is een bekend gegeven dat zelfstandige professionals veelal verzaken om een degelijk pensioen op te bouwen. Het is daarom goed dat dit onderdeel steeds meer aandacht krijgt op de politiek agenda. 

.

Na mijn actieve loopbaan als ondernemer, weten MKB-ondernemers mij te vinden voor adviestrajecten. Dat we in een economische hoogconjunctuur zitten, wil immers niet zeggen dat het ondernemen er op zich eenvoudiger op is geworden. Graag stel ik mijn kennis, kunde, ervaring en netwerken ten dienste van ondernemers die hun visie of uitdagingen willen toetsen. Ik ben graag de sparringpartner die, als ervaringsdeskundige op velerlei vlakken, praktisch gerichte ondersteuning en nieuwe dynamiek in ondernemingen in brengt.
Eerder schreef ik o.m. over het aantrekken van werkkapitaal

Je kunt me eenvoudig bereiken via mijn contactgegevens op mijn LinkedIn profiel of via 06 46013399.